Dziękujemy za wsparcie!

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej. Miasto Ostrołęka przyznało klubowi ASPS NET dotację w wysokości 338 300 zł.

Dziękujemy prezydentowi Januszowi Kotowskiemu za wsparcie i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej spożytkować przyznaną kwotę. Cieszymy się, że siatkówka wciąż jest sportem, który budzi duże emocje wśród kibiców, ale również zyskuje uznanie u władz miasta. Mamy nadzieję, że sportowa rywalizacja na odpowiednim poziomie przysporzy mieszkańcom Ostrołęki sporo radości.